Registreer.

Registreer voor deze toepassing.

Registratie
  1. Het ondernemingsnummer bestaat uit 10 cijfers, in de regel het BTW nummer, voorafgegaan door een '0' of een '1'.